WELCOME TO FISCO

Binh Dong Fisco

About us

 

 

 

BINH DONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY

   

 

 

49 Ben Binh Dong St., Ward 11, Dist. 8,  HoChiMinh City, Vietnam

   

 

 

Tel / Fax: +84 8 38559437            

   

 

 

 

 

 

 

 

   

COMPANY PROFILE

   

 

   
                 

 

 

 

 

 

 

 

   

Comapny's Name:

 

 

Binh Dong Fisheries Joint Stock Company (Binh Dong Fisco)

 

   

Fields of activities:

 

Processing and exporting/importing seafood products.

   

Lĩnh vực hoạt động

 

 

 

 

   

Address:

 

 

49 Ben Binh Dong Street, Ward 11, District 8

 

   

Địa chỉ

 

 

Hochiminh City, Vietnam

 

 

   

Phone/fax/e-mail:

 

Tel: 84-8-38559437/39516386

 

   

 

 

 

Fax: 84-8- 38559437

 

 

   

 

 

 

Email: tqnam@fisco8.com

          baongoc@fisco8.com

          sales03@fisco8.com

   

 

 

 

   

Establish year:

 

2004

   

Năm thành lập

 

   

Private Own

 

March, 2004: Joint Stock Company

   

Sở hữu tư nhân

 

   

Registered capital:

 

 

900,000 USD

   

Vốn kinh doanh

 

 

   

Annual turnover:

 

 

Turnover:

   

 

   

Doanh thu hàng năm

 

 

2012: 3,850,784 USD

 

   

 

 

 

 

2013: 5,400,582 USD

 

   

 

 

 

 

2014: 6,777,299 USD

 

   

 

 

 

Main markets:

 

 

   

 

   

 

2012

2013

11,2014

   

 

 

 

Japan

75,52%

75,52%

97,95%

   

 

 

 

USA

12,47%

12,47%

0,00%

   

 

 

 

Others

12,01%

12,01%

2,05%

   

 

 

 

Main products:

 

 

   

 

 

 

 

2012

2013

11,2014

   

 

 

 

Shrimp

43,58%

86,53%

91,72%

   

 

 

 

Squid and Cuttlefish 

43,11%

12,48%

8,28%

   

 

 

 

Others

13,31%

0,99%

0,00%

   

 

 

 

- Black tiger shrimp, Vannamei shrimp:  raw/blanched/cooked

   

 

 

 

HOSO/HLSO, PD, PTO, Nobashi, Sushi, HO/HL Ebifry

   

 

 

 

- Squid: sushi, sashimi, ring cut , tube, whole, tentacle

   

 

 

 

- Cuttlefish: Matsukasa,  fillet roll, baby cuttlefish

 

   

Name of General Director:

-  Tran Quoc Nam ( Mr ) 

 

 

   

Tên tổng giám đốc

 

 - tqnam@fisco8.com - 0919694234

 

   

Name of Vice Director:

-  Tran Bảo Ngọc ( Ms ) 

 

 

   

Tên Phó giám đốc

 

- baongoc@fisco8.com - 0906700763

 

   

Quality control System:

HACCP

 

 

 

   

Hệ thống quản lý chất lượng

EU code: DL 102

 

 

   

Quality standard:

 

28TCN-Vietnamese Standard

 

   

Những tiêu chuẩn chất lượng đang áp dụng

 or Gratify Customer's Standard

 

   
                 
                 

FACTORY INFORMATION:

 

 

 

 

   

Factory size:

 

3,217 m2

   

Diện tích nhà máy

 

   

Contact freezer

 

3 units, 1 MT/2 hours/unit

   

Tủ đông tiếp xúc

 

   

IQF freezer

 

500 kgs/hour

   

Băng chuyền IQF

 

   

Steam line

 

 

250kgs/hour

   

Băng chuyền hấp

 

   

Airblast

 

 

2 units, 500 kgs/2 hours/unit

 

 

   

Tủ đông gió

 

 

             400 kgs/4 hours/unit

 

 

   

Quantity of cold storages and capacity:

5 units/310 MT

   

Tổng số kho lạnh và sức chứa

   

Ice maker ( flake ice )

 

1 units

 

 

 

   

Máy làm đá vảy

 

20 MT/day

 

 

 

   

Metal detector:

 

2 units

   

 

   

Máy dò kim loại

 

Name : Anritsu     -  Model KD 8115AW

 

   

Employees No:

 

At present : 200

   

Số lượng nhân viên

 

   

Laboratory

 

 

Available for inspecting: Antibiotics: CAP, AOZ, OTC, Enro, etc. / Bacterias: TPC, Coliform, E.Coli, Staphylococcus aureus, Salmonellae, Vibrio, etc… 

   

Phòng thí nghiệm

 

 

Các tiêu chuẩn Kháng sinh và Vi sinh