CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI FISCO

Hải sản Bình Đông

Giới thiệu về công ty chúng tôi

 

 

BINH DONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY

   

 

 

49 Ben Binh Dong St., Ward 11, Dist. 8,  HoChiMinh City, Vietnam

   

 

 

Tel / Fax: +84 8 38559437            

   

 

 

 

 

 

 

 

   

COMPANY PROFILE

   

 

   
                 

 Company's Name:

 

 

 

 

 

 

   

Tên Công ty

 

 

Binh Dong Fisheries Joint Stock Company (Binh Dong Fisco)

 

   

Fields of activities:

 

Processing and exporting/importing seafood products

   

Lĩnh vực hoạt động

 

Sản xuất và xuất nhập khẩu hải sản

 

 

   

Address:

 

 

49 Ben Binh Dong Street, Ward 11, District 8, Ho Chi Minh City, Viet Nam

 

   

Địa chỉ

 

 

 

 

 

   

Phone/fax/e-mail:

 

Tel: 84-8-38559437/39516386

 

   

 

 

 

Fax: 84-8- 38559437

 

 

   

 

 

 

Email: tqnam@fisco8.com

          baongoc@fisco8.com

          sales03@fisco8.com

   

 

 

 

   

Establish year:

 

2004

   

Năm thành lập

 

   

Private Own

 

March, 2004: Joint Stock Company

   

Sở hữu tư nhân

 

   

Registered capital:

 

 

900,000 USD

   

Vốn kinh doanh

 

 

   

Annual turnover:

 

 

Turnover:

   

 

   

Doanh thu hàng năm

 

 

2012: 3,850,784 USD

 

   

 

 

 

 

2013: 5,400,582 USD

 

   

 

 

 

 

2014: 6,777,299 USD

 

   

 

 

 

Main markets:

 

 

   

 

   

 

2012

2013

11,2014

   

 

 

 

Japan

75,52%

75,52%

97,95%

   

 

 

 

USA

12,47%

12,47%

0,00%

   

 

 

 

Others

12,01%

12,01%

2,05%

   

 

 

 

Main products:

 

 

   

 

 

 

 

2012

2013

11,2014

   

 

 

 

Shrimp

43,58%

86,53%

91,72%

   

 

 

 

Squid and Cuttlefish 

43,11%

12,48%

8,28%

   

 

 

 

Others

13,31%

0,99%

0,00%

   

 

 

 

- Black tiger shrimp, Vannamei shrimp:  raw/blanched/cooked

   

 

 

 

HOSO/HLSO, PD, PTO, Nobashi, Sushi, HO/HL Ebifry

   

 

 

 

- Squid: sushi, sashimi, ring cut , tube, whole, tentacle

   

 

 

 

- Cuttlefish: Matsukasa,  fillet roll, baby cuttlefish

 

   

Name of General Director:

-  Tran Quoc Nam ( Mr ) 

 

 

   

Tên tổng giám đốc

 

 - tqnam@fisco8.com - 0919694234

 

   

Name of Vice Director:

-  Tran Bao Ngoc ( Ms ) 

 

 

   

Tên Phó giám đốc

 

- baongoc@fisco8.com - 0906700763

 

   

Quality control System:

HACCP

 

 

 

   

Hệ thống quản lý chất lượng

EU code: DL 102

 

 

   

Quality standard:

 

28TCN-Vietnamese Standard

 

   

Những tiêu chuẩn chất lượng đang áp dụng

 or Gratify Customer's Standard

 

   
                 
                 

FACTORY INFORMATION:

 

 

 

 

   

Factory size:

 

3,217 m2

   

Diện tích nhà máy

 

   

Contact freezer

 

3 units, 1 MT/2 hours/unit

   

Tủ đông tiếp xúc

 

   

IQF freezer

 

500 kgs/hour

   

Băng chuyền IQF

 

   

Steam line

 

 

250kgs/hour

   

Băng chuyền hấp

 

   

Airblast

 

 

2 units, 500 kgs/2 hours/unit

 

 

   

Tủ đông gió

 

 

             400 kgs/4 hours/unit

 

 

   

Quantity of cold storages and capacity:

5 units/310 MT

   

Tổng số kho lạnh và sức chứa

   

Ice maker ( flake ice )

 

1 units

 

 

 

   

Máy làm đá vảy

 

20 MT/day

 

 

 

   

Metal detector:

 

2 units

   

 

   

Máy dò kim loại

 

Name : Anritsu     -  Model KD 8115AW

 

   

Employees No:

 

At present : 200

   

Số lượng nhân viên

 

   

Laboratory

 

 

Available for inspecting: Antibiotics: CAP, AOZ, OTC, Enro, etc. / Bacterias: TPC, Coliform, E.Coli, Staphylococcus aureus, Salmonellae, Vibrio, etc…

   

Phòng thí nghiệm

 

 Các tiêu chuẩn Kháng sinh và Vi sinh