CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI FISCO

Hải sản Bình Đông

Sản phẩm

Yari Ika Sugata

Yari Ika Sugata

Giá : Liên hệ

Chi tiết
Cuttlefish Matsukasa IQF

Cuttlefish Matsukasa IQF

Giá : Liên hệ

Chi tiết
Cuttlefish soaking MU

Cuttlefish soaking MU

Giá : Liên hệ

Chi tiết
Blanched Squid Ring

Blanched Squid Ring

Giá : Liên hệ

Chi tiết
Cooked HOSO Black Tiger

Cooked HOSO Black Tiger

Giá : Liên hệ

Chi tiết
HLSO Black Tiger

HLSO Black Tiger

Giá : Liên hệ

Chi tiết
Ebi Sushi Black Tiger

Ebi Sushi Black Tiger

Giá : Liên hệ

Chi tiết
Ebi Fry Black Tiger

Ebi Fry Black Tiger

Giá : Liên hệ

Chi tiết
Cooked PTO Black Tiger

Cooked PTO Black Tiger

Giá : Liên hệ

Chi tiết
Cooked PD Black Tiger

Cooked PD Black Tiger

Giá : Liên hệ

Chi tiết
HOSO Vanamei IQF

HOSO Vanamei IQF

Giá : Liên hệ

Chi tiết
HLSO Vanamei

HLSO Vanamei

Giá : Liên hệ

Chi tiết
Raw PD IQF

Raw PD IQF

Giá : Liên hệ

Chi tiết
Butterfly PTO Vannamei

Butterfly PTO Vannamei

Giá : Liên hệ

Chi tiết
Cooked Vanamei PTO

Cooked Vanamei PTO

Giá : Liên hệ

Chi tiết